USD
?
EUR
?
GBP
?
USD
?
EUR
?
GBP
?
USD
?
EUR
?
GBP
?
USD
?
EUR
?
GBP
?
USD
?
EUR
?
GBP
?
USD
?
EUR
?
GBP
?
USD
?
EUR
?
GBP
?

2020年3月23日EE抽分结果,北美地区雅思、思培考试取消

2020年3月23日EE抽分结果,北美地区雅思、思培考试取消


本周Express Entry 联邦快速移民通道

抽分结果小降4分!

本周分数467分。

邀请人数3,232人。

此外,北美地区的雅思和思培考试也受到疫情影响,有部分考点暂时关闭,具体开放时间还有待通知。建议已经预约考试的考生及时查看官网给予的通知。并建议考生在此期间积极备考,争取一次达到理想分数。